ANVR, SGR en Calamiteitenfonds

ANVR 

Wij zijn aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, ANVR. Elke reis geboekt bij Cycletours BV valt onder de ANVR boekingsvoorwaarden en reisvoorwaarden.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Cycletours BV, KvK nummer 33235365,  is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. www.sgr.nl

De SGR garantie is ook van toepassing voor onze Belgische klanten. Kijk op www.sgr.nl/garantieregeling voor meer informatie.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Cycletours BV is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle in dit programma onder de reisvoorwaarden gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
• (een deel van) de reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.

De verplichte bijdrage bedraagt € 2,50 per boeking (max. 9 pers.) en is niet inbegrepen in de gepubliceerde reisprijzen.